Verslag informatieavond door het ABC

Eerste Steve Jobs School in Amsterdam van start

Maandagavond 19 augustus opende de STER zijn deuren als eerste Steve Jobsschool in Amsterdam en elfde Steve Jobschool in Nederland
Door Anja Rutgers van der Loeff

De ongeveer 50 belangstellenden op de houten banken van de theaterkuip die de hal van de school vormt waren ouders van de STER maar ook ouders die overwogen om hun kind op de STER te gaan aanmelden en open vragen over het concept en de uivoering stelden, een enkel kind dat buiten speelde omdat het verhaal van Maurice de Hond wat lang was, geïnteresseerden van Swazoom en van andere basisscholen, en het Parool. Ik was er vanuit het ABC en als bekende van de school en buurtbewoner. Ik ken de leraressen Cynthia en Ciska die twee van de drie stamgroepen 1 -2 -3 in het nieuwe concept gaan draaien goed, ik heb intensief met ze samengewerkt in schakelklassen 5 -6 en 1- 2. Een derde stamgroep 1 – 2 – 3 wordt gedraaid door lerares Jelka.

Het hele STER team was aanwezig. Kersverse directeur Bart Vervoort, die tevens directeur van de Bijlmerhorst blijft, lichtte de aanpak toe: we beginnen stapsgewijs in de stamgroepen 1 – 2 – 3. Langzaamaan breiden we uit. Bart en leraressen waren meteen al ontspannen enthousiast. Tegelijkertijd gaven ze duidelijk aan: ons onderwijs gaat hiermee niet op de schop. We doen al heel veel erg goed en daar bouwen we nu op voort. Het is een aanvulling. En we blijven gewoon kleien hoor! Met echte klei. Kinderen zijn zeker geen uren per dag op de iPad aan het werk.

Maurice de Hond was niet te stuiten en noemde veel voorbeelden van zijn eigen oudere tot zeer jonge kinderen die zichzelf met de Mac en iPad topografie en talen leerden en moesten ervaren dat ze de reeds lang beheerste vaardigheden vele jaren later op school in een stenciltje aangeboden kregen. Niet alleen op het gebied van kennis en vaardigheden loopt de school van nu zwaar achter, maar vooral ook op het gebied van samenwerken. De school van nu leidt op voor een maatschappij van vijftig jaar terug: leraren controleren kinderen, leraren laten zich controleren door toetsen (die slecht zijn en een heel onvolledig beeld geven van de vaardigheden van kinderen), leraren worden gecontroleerd door inspectie, toetsen en instanties en alles gaat uit van een keurslijf van wantrouwen, was zijn boodschap. Meermalen zei hij: what if I trusted you…..En CITO Eindtoets? Daar kun je de kinderen in een paar maanden voor trainen. Dan houd je tijd over voor echt onderwijs.

Twee schetsen van Maurice waren illustratief:

- Toen hij als achttienjarige zijn rijbewijs haalde dacht hij: in die nieuwe auto van mijn vader mag ik nog lang niet. Maar zijn vader stuurde hem er meteen mee op pad: ga maar naar de binnenstad van Amsterdam! Van vertrouwen leer je, is Maurice’s boodschap.
- Toen hij jaren later in Silicon Valley een fabriek bezocht zaten daar groepjes van 10 mensen aan tafels met ouderwetse telefoons en rekenmachines en aan wat er toen als computer was. Tegenover elk tiental zat een controleur die in de gaten hield of deze mensen wel werkten. En, zegt Maurice, dat is nog steeds het beeld, dat is de maatschappij waarvoor wij kinderen van nu opleiden. We leiden ze op voor het verleden.
Na drie kwartier kwam er een lange ronde vragen. Bart, Maurice en de leraressen gingen erop in.

Wat zijn de doelen per groep of per leerling? Zijn er onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat ADHD vermindert met deze aanpak? Hoe doen andere landen het? (voorbeelden Los Angeles en Turkije). Welke controle hebben ouders? Hoe overlap je de kloof tussen thuis en school? Hoe wordt privacy gewaarborgd? Hoe wordt anoniem treiteren nog mogelijk? Is het geschikt voor elk type kind? Hoe gaat transport van school naar huis? Zijn er al voldoende onderzoeksresultaten? Is het waar dat iPadgebruik kinderen dik, depressief, eenzaam, agressief en gestoord maakt? Kost het veel geld? Hoe leer je kinderen omgaan met een virtuele wereld waarin je meerdere levens hebt in samenhang met een echte wereld waarin je er echt maar een hebt? Wat als de techniek uitvalt? In hoeverre wordt het Steve Jobs’ model volledig ingevoerd? Hoe groot worden de stamgroepen?

Bart vertelde dat er al op de eerste schooldag spontaan in het team veel was uitgewisseld over communicatie met thuis. Opmerkelijk en hoopgevend.

Daarna gingen we de klassen in om te kijken naar een gewoon speelleerlokaal met spelhoeken, niets is er anders dan anders, en zagen we een filmpje over leerlingen met de iPads en hun samenwerking. In een derde lokaal waren we samen rond een tafelcomputer aan het puzzelen om te ervaren dat je, terwijl je aan het puzzelen bent, ongemerkt met een onbekend viertal in een vruchtbare samenwerking beland bent.

Kijk vooral de komende tijd naar Jeugdjournaal, Nieuwsbegrip en het Parool: ze zullen er aandacht aan besteden.