Kwaliteitswijzer

Wat is de Kwaliteitswijzer?
De Kwaliteitswijzer is een website die door de Amsterdamse schoolbesturen van het Primair Onderwijs en de Gemeente Amsterdam is ontwikkeld.

Wat voor informatie kan ik in de Kwaliteitswijzer vinden?
In de Kwaliteitswijzer vindt u twee soorten informatie: [1] algemene informatie over basisscholen in Amsterdam en [2] per school een helder overzicht van de meest recente gegevens uit de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam (schooljaar 2012-2013). In de algemene informatie vindt u gegevens zoals aantal leerlingen, adresgegevens en contactinformatie. De gegevens uit de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam richten zich op het oordeel van de Onderwijsinspectie, de CITO eindscore, de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs, de tussentijdse resultaten op taal en rekenen en leerwinst. De onderwerpen van de Kwaliteitswijzer geven u op basis van feitelijke gegevens in één oogopslag inzicht in de onderwijskwaliteit van scholen. Wat die gegevens betekenen, wordt op de website verder toegelicht.

Wat kan ik met de informatie in de Kwaliteitswijzer?
Als ouder/verzorger spreekt u met uw leerkracht over de leerresultaten en andere schoolzaken van uw kind. In de Kwaliteitswijzer vindt u bredere informatie over de kwaliteit van het onderwijs op onze school en de leerresultaten die behaald zijn. Deze informatie kunt u als achtergrondinformatie gebruiken bij de gesprekken met uw leerkracht. Met de Kwaliteitswijzer kunt u ook scholen onderling met elkaar vergelijken.

Waarom is de Kwaliteitswijzer gemaakt?
Als school vinden wij het belangrijk om u ook breder te informeren over de kwaliteit van het onderwijs op onze school en de leerresultaten die behaald zijn in het schooljaar 2012-2013.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.