Persbericht 1ste plaatsing schooljaar 2017-2018 Basisonderwijs Amsterdam

ingevoerd op 24-03-2017

 

Persbericht 22 maart 2016
Plaatsing Stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs Amsterdam 99% van de aangemelde kinderen, die vier jaar worden in de periode 1 september t/m 31 december van het schooljaar 2017-2018, zijn vorige week op een school in hun top-drie geplaatst.
Dit resultaat van deze plaatsingsronde komt overeen met dat van de voorgaande plaatsingen in de afgelopen twee schooljaren. Nog 2 kinderen hebben geen plaats. De ervaring uit de vorige plaatsingsronden leert dat deze ouders op korte termijn een passende school zullen vinden. Op ruim 170 basisscholen zijn nog ruim voldoende plaatsen beschikbaar. Het betreft scholen van verschillende concepten en denominaties verspreid over alle stadsdelen. Sinds begin 2015 hanteren de schoolbesturen van 212 basisscholen in Amsterdam een gezamenlijk beleid voor het aanmelden, plaatsen en inschrijven van toekomstige 4-jarigen. Op 9 maart jl. is onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen in het basisonderwijs (het BBO) de plaatsing uitgevoerd van de aangemelde kinderen die in de eerste maanden van schooljaar 2017-2018 voor het eerst naar de basisschool zullen gaan.
Het resultaat van deze plaatsing van de 1.958 kinderen is als volgt:
? 95% is op de school van eerste voorkeur geplaatst;
? 3% is op de school van tweede voorkeur geplaatst;
? 1% is op de school van derde voorkeur geplaatst;
? 17 kinderen zijn op de vierde of vijfde voorkeur geplaatst;
? 1 kind is geplaatst op de zevende voorkeur;
? 2 kinderen zijn nog niet geplaatst.
Hiermee is wederom een mooi plaatsingsresultaat behaald. De ouders van de ongeplaatste kinderen worden door de helpdesk van het BBO begeleid in hun zoektocht naar een geschikte school. Zij kunnen nog terecht op ruim 170 scholen, die samen nog ruim 1.500 plaatsen beschikbaar hebben. Op de website van het BBO staat de lijst van deze scholen.
Alle ouders van de aangemelde kinderen zijn per brief geïnformeerd over de uitslag van de plaatsing. Zij hebben tot en met 4 april a.s. de tijd om aan te geven of zij van de plaats gebruik maken. Voor vragen kunnen ouders bij de helpdesk van het BBO terecht (toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl).
Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider Hetty Lieftink (06 5315 8340) of bij de voorzitter van het BBO, Diane MIddelkoop (020 3013 888).

Bron: Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam