De scholen gaan weer beginnen!

De afgelopen week is er al flink wat werk verzet op de scholen van Sirius. De teams hebben de voorbereidingen kunnen treffen voor het nieuwe schooljaar. Zowel logistiek (wisselen van lokalen, andere indelingen etc) als inhoudelijk. Voor de nieuwe leerlingen een hartelijk welkom op je nieuwe school. Voor nieuwe collega’s natuurlijk ook een hartelijk welkom. We hopen dat jullie je snel thuis voelen.
Leerlingen, ouders en collega’s: een goed schooljaar gewenst!


Bestuur Sirius